Når vi gerne vil sørge for god læring for eleverne

– og bare vil gøre det endnu bedre!!

 

Sparring, mentorforløb og coaching

Sparring, mentorforløb og coaching af pædagogiske ledere til udvikling af det personlige lederskab.

Ledelse af en skole er en kompleks opgave, som kræver fokusering og refleksion for den enkelte leder – det enkelte ledelsesteam.

Bøgetorp kan ud fra skolevæsenets fastlagte mål og ønsker om udvikling facilitere forløb for skoleledere individuelt eller som teams.

Et forløb den enkelte leder vil opleve som et stærkt middel til at nå opsatte mål – effektivt at forankre ny læring og omstillinger – være kompetence udvidende og sikre bedre resultater.

Lederen vil blive en stærkere leder, få større handlekraft og bedre performance – og udvikle en større afklaring i sin ledelsesstil.

Bøgetorps (eksterne) bistand i ovennævnte forløb betyder, at der skabes en professionel relation, der giver lederen mulighed for at udfordre en række usikkerheder og afprøve egne tanker i sit lederskab i forhold til processer med intern sparring/coaching – med andre ord sætte sit personlige lederskab i spil i et fortroligt rum. Bøgetorp er en neutral og objektiv sparringspartner med stor indsigt i ledelse – specifikt skoleledelse.

Bøgetorp hjælper med at udvikle den enkelte skoleleders personlige lederskab til en bedre håndtering af arbejdslivets komplekse udfordringer.

Et forløb hvor:

  • Lederen er hovedpersonen og sætter sine egne udviklingsmål ud fra egen erfaring, viden, praksis og resultater.
  • Sparring, mentorforløb og coaching bruges til at fremme skolevæsenets værdimæssige og resultatmæssige mål og bidrage til skolevæsenets organisatoriske udvikling.
  • Processen forgår i dialog og ved prøvehandlinger, som giver den enkelte leder større indsigt i egen praksis og kvalificerer lederen gennem en personlig udvikling til øgede muligheder for at fokusere og skabe handlinger, løsninger og resultater.
  • Læringen foregår på det personlige plan – lederen får stort ejerskab i forhold til udbyttet af udviklingsforløbet.
  • Lederens læring integreres i de aktuelle og daglige opgaver, som lederen står i lige nu – altså en konkret og hurtig afprøvning af, hvad der virker for den enkelte leder.
  • Den enkelte leder oplever, at han/hun kan meget mere end han/hun tror.
  • Der fokuseres på den enkelte leders potentiale og muligheder for handlinger.

Leo B. Madsen

Partner

Mobil: +45 52 99 07 27
Mail: lbm@bogetorp.com

Her gennemføres en proces, hvor Bøgetorp sammen med skolens bestyrelse, ledelse og medarbejdere udvikler en fokuseret, bæredygtig, handleorienteret og fremtidsorienteret platform for skolen

Bøgetorp har med succes gennemført mere end 100 rekrutteringer af bl.a. skoleledere til den pædagogiske verden igennem de seneste 10 år. Vi har primært arbejdet for privat-, efter-, og friskoler herunder også internationale/ IB skoler.

Det bliver i stigende grad vigtigt at få markedsført, hvad skolen står for. Dette for at sikre en stolthed og for at kunne tiltrække elever, ressourcer og de rette medarbejdere.
Der kan opstå situationer, som medfører, at skolen midlertidigt og akut mangler en skoleleder/viceskoleleder eller lignende.
Her vil Bøgetorp med kort varsel kunne tilbyde en midlertidig ressource f.eks. en erfaren skoleleder.
Projekter og nye tiltag, der ligger ud over den økonomiske formåen, som skolen har – kræver alternative tilførsler af ressourcer. Omkring ny-udvikling vil der ofte være gode muligheder for at skaffe midler via fonde.
Står en leder/medarbejder og skolen i en situation, hvor der er brug for en proces, som giver perspektiv for såvel den fratrædende medarbejder som skolen, er ”outplacement” et godt middel.