Skolelederskifte

Står I overfor nye tider og nye ansættelser?

 

Nye tider og ansættelser?

At foretage det rigtige valg af leder er af altafgørende betydning og af meget stor værdi for enhver skole.
Det er oftest en vigtig udfordrende opgave for en skole at arbejde sig igennem den proces, der er nødvendig for at finde den helt rigtige skoleleder. Det er afgørende vigtigt, at en lang række problemstillinger er afklarede og beskrevet inden at lederskiftet igangsættes.
Skolens kultur, økonomi, omdømme og en mængde personalemæssige forhold kan få et boost ved at skabe det rigtige valg af ny leder.

Det rigtige ledermatch åbner nye perspektiver og muligheder for udvikling og resultater.
Kampen om de gode kandidater er intensiveret på jobmarkedet i de senere år.
Bøgetorp har et særligt fokus på kandidaternes mentale lærings- og udviklingspotentiale, så vi sikrer, at den rette kandidat løbende evner at facilitere udvikling og forandring i egen organisation.

Fra afklaring til ansættelse

Afklaringsforløb byggende på dialog og samarbejde med skolens bestyrelse, repræsentanter fra skolens øvrige ledelse, repræsentanter for de ansatte og den ny leders nærmeste chef (-er).
– Indledningsvis analyseres og klarlægges, hvilke værdier og resultater skolen ønsker, at den nye leder skal stå i spidsen for.
– Skolens behov og ønsker til løsning af ledelsesopgaverne.
– Beskrivelse af værdier og profil som grundlag for arbejdet med at finde den rette person.
– Afprøvede redskaber til rekruttering anvendes og vi finder frem til en række egnede kandidater, som vi præsenterer for udtaleparter og beslutningstagere. En proces som sikrer grundighed og omhu, så I er rustede til at tage den endelige beslutning.

Leo B. Madsen

Partner

Mobil: +45 52 99 07 27
Mail: lbm@bogetorp.com

Her gennemføres en proces, hvor Bøgetorp sammen med skolens bestyrelse, ledelse og medarbejdere udvikler en fokuseret, bæredygtig, handleorienteret og fremtidsorienteret platform for skolen

Bøgetorp har med succes gennemført mere end 100 rekrutteringer af bl.a. skoleledere til den pædagogiske verden igennem de seneste 10 år. Vi har primært arbejdet for privat-, efter-, og friskoler herunder også internationale/ IB skoler.

Det bliver i stigende grad vigtigt at få markedsført, hvad skolen står for. Dette for at sikre en stolthed og for at kunne tiltrække elever, ressourcer og de rette medarbejdere.

Der kan opstå situationer, som medfører, at skolen midlertidigt og akut mangler en skoleleder/viceskoleleder eller lignende.
Her vil Bøgetorp med kort varsel kunne tilbyde en midlertidig ressource f.eks. en erfaren skoleleder.

Projekter og nye tiltag, der ligger ud over den økonomiske formåen, som skolen har – kræver alternative tilførsler af ressourcer. Omkring ny-udvikling vil der ofte være gode muligheder for at skaffe midler via fonde.

Står en leder/medarbejder og skolen i en situation, hvor der er brug for en proces, som giver perspektiv for såvel den fratrædende medarbejder som skolen, er ”outplacement” et godt middel.