Når der er behov for at tænke mod nyt job

- er vi klar til at hjælpe dig godt på vej...

 

Outplacement – en fordel for alle parter

Står en leder/medarbejder og skolen i en situation, hvor der er brug for en proces, som giver perspektiv for såvel den fratrædende medarbejder som skolen, er ”outplacement” et godt middel.
En uansøgt fratrædelse og de deraf følgende belastninger er en højest ubehagelig situation for såvel den medarbejder, der skal fratræde, som for resten af skolen. Det er vigtigt, at der hurtigst muligt skabes et grundlag for at tænke ”næste skridt”.
Det sker gennem et struktureret forløb med afdækning af jobdrømme, kompetenceafklaring, jobmarkedsafklaring og en motiveret professionel jobsøgningsproces.

Bøgetorps medvirken i ovennævnte forløb betyder at der skabes en professionel relation, der giver medarbejderen mulighed for at udfordre en række usikkerheder omkring egen job-/livssituation, få systematiseret tanker og perspektiver i en kaotisk situation, få afprøvet egne tanker og ideer samt en afklaring af egne kompetencer og udfordringer med henblik på udarbejdelse af en direkte anvendelig personlig handleplan. Processen foregår i form af rådgivning, vejledning, sparring og konkret træning til ny jobsøgning.

Hvorfor outplacement-proces?

  • Sparringsproces til at hjælpe medarbejderen videre i tilværelsen og videre i arbejdslivet
  • Stærk signalværdi om respekt for det enkelte menneske – at skolen gerne vil hjælpe medarbejderen videre fra den aktuelle situation
  • Handlingsorienteret proces med en struktureret og regelmæssig aktivitet for den fratrædende medarbejder
  • Sikre at læring omsættes til handling hos medarbejderen
  • Brug af professionelle værktøjer
  • Sikre en grundig afklaring af muligheder, kompetencer og realiserbare ønsker til et fremtidigt arbejdsliv
  • Minimere de negative sider ved en fratrædelse

Leo B. Madsen

Partner

Mobil: +45 52 99 07 27
Mail: lbm@bogetorp.com

Her gennemføres en proces, hvor Bøgetorp sammen med skolens bestyrelse, ledelse og medarbejdere udvikler en fokuseret, bæredygtig, handleorienteret og fremtidsorienteret platform for skolen

Bøgetorp har med succes gennemført mere end 100 rekrutteringer af bl.a. skoleledere til den pædagogiske verden igennem de seneste 10 år. Vi har primært arbejdet for privat-, efter-, og friskoler herunder også internationale/ IB skoler.

Det bliver i stigende grad vigtigt at få markedsført, hvad skolen står for. Dette for at sikre en stolthed og for at kunne tiltrække elever, ressourcer og de rette medarbejdere.

Der kan opstå situationer, som medfører, at skolen midlertidigt og akut mangler en skoleleder/viceskoleleder eller lignende.
Her vil Bøgetorp med kort varsel kunne tilbyde en midlertidig ressource f.eks. en erfaren skoleleder.

Projekter og nye tiltag, der ligger ud over den økonomiske formåen, som skolen har – kræver alternative tilførsler af ressourcer. Omkring ny-udvikling vil der ofte være gode muligheder for at skaffe midler via fonde.

Står en leder/medarbejder og skolen i en situation, hvor der er brug for en proces, som giver perspektiv for såvel den fratrædende medarbejder som skolen, er ”outplacement” et godt middel.