Styrk virksomheden

- få den bedste strategi

Strategi

Er din virksomheds strategi fremtidssikret?

Det er vigtigt at vide:
• Hvor er vi?
• Hvor skal vi hen?
• Hvordan kommer vi derhen?

Bøgetorp kan hjælpe virksomheden i den rigtige retning, i tæt samarbejde ved hjælp af vore erfarne konsulenter og med de rette værktøjer. Bøgetorp har betydelig erfaring i at udvikle virksomheders overordnede strategi samt parameterstrategi. 3 ord der er vigtige i den forbindelse er:

• Placering på markedet
• Prisstrategi
• Produktsortiment

 

Parameterstrategier

Parameterstrategier inkluderer de 5 P’er:

  • Produkt (Product)
  • Pris (Price)
  • Distribution (Place)
  • Markedsføring (Promotion)
  • Medarbejdere. (People)

Vi har stor erfaring med salg og markedsføring som er vigtige elementer for selve implementeringen og gennemførelsen af den valgte strategi

Metode og tankegang

Vi tror på udvikling og forbedringer, fremfor blot på forandringer, hvilket er i tråd med Kaizen filosofien. Alt strategiarbejde tager udgangspunkt i denne tankegang samt anvendelse af Bøgetorp metoden. Vi tager afsæt i virksomhedens udfordringer og muligheder og inddrager større eller mindre dele af organisationen i arbejdet – alt efter behov. Oftest sker dette i form af workshops hvor Bøgetorp planlægger, styrer og sikrer fastholdelse af konklusioner. Efterfølgende formulerer Bøgetorp et bud på den nødvendige strategi og de øvrige elementer, som så drøftes og besluttes.

Overordnet strategi

Bøgetorp har betydelig erfaring med at udvikle virksomhedens overordnede strategi samt parameterstrategier som eks. placering på marked, prisstrategi, produktsortiment. Vi beskæftiger os samtidig med kommunikationsstrategier og organisation således der skabes sammenhæng imellem vision og handling. Vigtigst af alt er derfor, at vi kan være med til at skabe sammenhæng imellem alle strategielementerne, og herved sikre at det alt sammen kan gennemføres i praksis

Leo B. Madsen

Partner

Mobil: +45 52 99 07 27
Mail: lbm@bogetorp.com

Tage Jacobsen

Senior konsulent

Mobil: +45 53 53 92 33
Mail: tj@bogetorp.com