Træf det rette valg

- lad os hjælpe med ansættelsen af din næste medarbejder

Bøgetorp rekrutteringsproces – i store træk

Trin 1: Indledende fase: Analyse og klarlægning af værdier ny medarbejder skal stå i spidsen for.
Trin 2: Beskrivelse af virksomhed, stilling og person: Fællesværdier og profilbeskrivelse danner grundlag for arbejdsgangen med at finde den rette kandidat.
Trin 3: Rekrutteringsfasen: Rekrutteringsredskaber danner grundlag for at frem til en række egnede kandidater.
Trin 4: Beslutningsfasen: Kandidaterne der er udvalgt præsenteres for virksomhedens beslutningstagere.

Denne proces sikrer grundighed og omhu, således man er godt rustet til at tage den endelige beslutning.

 

“Vores foretrukne “metode” er samtale, samarbejde og gensidig tillid”

Leo B. Madsen

Partner

Mobil: +45 52 99 07 27
Mail: lbm@bogetorp.com