Stillingsopslag

Opslået hos Bøgetorp

 

Opslåede stillinger:

Herunder finder du opslåede stillinger

Øverste Leder til Vejen Friskole og Børnehave

Om Vejen Friskole og Børnehave

Vejen Friskole søger en skoleleder, som sammen med forældre, medarbejdere og bestyrelse – og med afsæt i vores værdier – * Faglighed * Fællesskab * Nærvær – vil gøre en god skole endnu bedre.

Vi vægter en flad ledelsesstruktur, hvor den enkelte medarbejder har indflydelse på egne opgaver. Vi har en engageret og værdsat personalegruppe, som gerne giver dét ekstra, der skal til for at få undervisningen og skoledagen til at lykkes.

Lederen refererer til Vejen Friskoles bestyrelse som p.t. består af 7 forældrevalgte medlemmer.

 

Stillingen & Personen

Lederens opgaver falder indenfor 3 hovedområder:

Pædagogiskfaglig /administrativ ledelse:

Lederen har det overordnede ansvar for Vejen Friskoles daglige drift, herunder:

 • Det overordnede pædagogiske ansvar
 • At drive udviklingen af det pædagogisk faglige område i samarbejde med personale
 • At være synlig blandt forældre, personale og de enkelte børnegrupper
 • At understøtte løbende udvikling af undervisningsmetoder og forankre dem i hverdagen
 • At være i tæt samarbejde med bestyrelse og sikre implementering af bestyrelsesbeslutninger
 • At stå for ansættelse og afskedigelse af personaler med reference til bestyrelsen
 • Deltage i bestyrelsesmøder
 • Overse lønadministration og ansvarlig for at følge skolens budget
 • Fremvisning af skolen for kommende elever
 • Overse indmeldinger og udmeldinger af børn
 • Deltage som støtte for lærere i PPR-sager

Personaleledelse:

 • Være en synlig personaleleder
 • Være nysgerrig på skolens værdier og traditioner
 • Bringe egne værdier og holdninger ind i dialogen med personalegruppen
 • Kunne motivere og begejstre
 • Skabe dialog og samarbejde
 • Være loyal og have empatiske evner
 • Være anerkendende og imødekommende over for eventuelle problemstillinger
 • Have indlevelse og kunne give og modtage konstruktiv kritik
 • Afholde og følge op på MUS samtaler

 

Overordnet ledelse:

 • Have overblikket over hele Vejen Friskoles daglige drift, både med børneantal, personaletimer og økonomi.
 • Udvikle og styrke det fælles værdigrundlag
 • Turde tage ansvar for den måde vi vælger at føre skole på
 • Kunne understøtte og motivere medarbejderes initiativer og gode ideer
 • Kunne skabe mening, retning og helhedsforståelse for Vejen Friskoles tankegang
 • Kunne skabe en ånd i huset, så alle arbejder mod fælles mål
 • Kunne inddrage og engagere forældre i skolens arbejde
 • Profilere Vejen Friskole blandt forældre og i lokalsamfundet

 

Faglige kvalifikationer:

Den person, vi søger, er både personligt og fagligt velfunderet. Fagligt fremhæves følgende kvalifikationer:

 

 • Solid ledelseserfaring indenfor den frie skole eller efterskoleverdenen
 • Pædagogisk velfunderet og opdateret.
 • Tænker læring i et helhedssyn med såvel det faglige, kreative samt det dannelsesmæssige
 • Kan i praksis demonstrere, at skolen som helhed bliver stærkest, når medarbejderne har reel medbestemmelse – og hvor beslutningskraft uddelegeres hvor det giver mening.
 • Erfaring med forældresamarbejde
 • Som ambassdør, og med en stærk forståelse af skolens lokale forankring,  kan  præsentere Vejen Friskole via den gode fortælling.
 • Erfaren med at skabe stærke samarbejdsrelationer med lokale foreninger og interesseorganisationer
 • Dygtig personaleleder, der udover den dalige ledelse, har erfaring med videreudkling af de enkelte medarbejdere.
 • Administrativ flair og erfaring

 

Lederprofil:

 

Dine personlige egenskaber skal primært være:

 

 • Du brænder som person for fælleskabet og forstår at samle alle og styrke hele Vejen Friskole.
 • Synlig og aktivt deltagende på skolen samt i forhold til personalegruppen og skole-hjem samarbejde.
 • Du har en naturlig autoritet og evner at skabe tillid og positive relationer via ligeværdige menneskelig relationer.
 • Du er helhedsorienteret og god til at sætte mål og følge dem til dørs
 • Du er udadvendt og forstår at bruge humoren i relevante sammenhænge.
 • Du har empati og ser det hele menneske
 • Du er åben, troværdig og lydhør overfor personalet, samt proaktiv ift. problem- og konfliktløsning.
 • Du skal have tillid og turde uddelegere og lade andre tage ansvar
 • Du skal turde at tage chancer indimellem, for at udvikle bedre praksis.
 • Du kan skære igennem og træffe beslutning, når det bliver nødvendigt
 • Du trives i en omskiftelig hverdag med plads til indskydelser og gode ideer
 • Du træder for alvor i karakter, når fællesskabet er udfordret, eller et skole/hjem samarbejde er kørt skævt.

Vejen Friskole tilbyder:

Et udfordrende og spændende lederjob med stor indflydelse på Vejen Friskoles funktion, vision og udvikling samt:

 • En dygtig, engageret og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for stedet
 • En skole og børnehave med fokus på barnets almene dannelse igennem fælleskaber, fortælling og faglig udvikling.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for at ansætte din nærmeste ledelseskollega
 • Indflydelse på fordeling af ansvarsområder og styrkelse af ledelsessamarbejdet
 • Et sted med en sund økonomi
 • En skole med gode faciliteter
 • En skole med et positivt image – med stor børnetilslutning
 • En uhøjtidelig, humoristisk omgangstone
 • En positiv og velfungerende bestyrelse, som brænder for skolen og bakker op om ledelsen
 • Et sted som indeholder rigtig mange muligheder for en fortsat spændende udvikling

 

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Aflønningen finder sted i henhold til gældende regler.

Tiltrædelse: Den 1. august 2021 eller snarest derefter. Send ansøgning samt CV og relevante bilag som en PDF eller Word-fil på mail til LBM@bogetorp.com senest fredag den 18. juni, 2021.

Hent opslaget som PDF på dette LINK

Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp Partner, Leo Bøgeholm Madsen på 52990727.

Bøgetorp

www.bogetorp.com

Se tidligere rekrutteringsopgaver her….