Stillingsopslag

Opslået hos Bøgetorp

 

Opslåede stillinger:

Herunder finder du opslåede stillinger

Nørre Aaby Realskole søger en leder

Er du vores nye leder?

 

Nørre Aaby Realskole (herefter NAAR) er en to-sporet fri grundskole beliggende på Nordvestfyn med  ca. 400 børn fordelt på årgangene 0. til 10. klasse. Desuden er der hvert år førskole for ca. 35 børn.  Skolen driver derudover vuggestue og børnehave med hhv. 14 og 50 børn. En af de få private  grundskoler i Danmark som danner ramme om børns udvikling og læring fra vuggestue til 10. klasse.

NAAR er en faglig skole med stærke værdier, der leves i den daglige skolegang:

Faglighed, tryghed, traditioner og gensidig forpligtelse.

Dette grundlag giver en tryg og lærerig hverdag for både voksne og børn.

På trods af 125 års jubilæum i 2021 er NAAR en moderne skole med højt kvalificeret undervisning  og velovervejede læringsmetoder. Der lægges vægt på høj faglighed og de klassiske eksamensfag. Fokus er på at flytte og dygtiggøre børnene fra, hvor de er – uanset udgangspunkt. Vi forventer af børn og forældre, at de støtter op om NAAR og dens virke. Til gengæld kan de forvente et engageret og dygtigt personale, der lever op til forventningerne om en tryg og faglig hverdag.

NAAR søger en dygtig leder, der skal sikre, at vi også i fremtiden har mulighed for at tilbyde en værdibaseret og fagligt fokuseret hverdag for forældre og børn på Nordvestfyn.

Læs mere om skolen på www.naar.dk.

Opgaven:

 

Lederens primære opgaver:

 • Helt overordnet en konsolidering i nuværende rammer samt løbende videreudvikling af NAAR til at forblive en af de bedste grundskoler i Danmark
 • Fortsat positionering og videreudvikling af NAAR som et stærkt tilbud til børn og forældre i lokalområdet, med særlig fokus på faglighed og trivsel
 • Bevare og løbende videreudvikle den ånd og de traditioner, der hersker på NAAR, herunder sikre en gensidig respekt og skabe de rammer, der sikrer udvikling og trivsel  for såvel skolens børn som ansatte
 • Fastholde den stærke søgning
 • Sikker styring – og sikring – af skolens økonomi
 • Sikre at NAAR til stadighed står for en stærk faglig, pædagogisk og didaktisk profil
 • Sikre den røde tråd mellem alle afdelinger af NAAR for både børn, forældre og personale
 • Sikre at vuggestue, børnehave og SFO fortsat er en naturlig del af NAAR
 • Sikre fagligt sammenhold og sparring mellem personalegrupperne
 • Sikre god kontakt til og dialog med det lokale miljø (virksomheder/politisk)
 • Sikre et godt samarbejde med NAARs bestyrelse
 • Sikre at NAAR er en attraktiv arbejdsplads

Arbejdsområder:

Lederens primære udfordringer vil være at tage lederskab for at fastholde og videreudvikle et højt niveau for pædagogik, faglighed og trivsel. Derudover bevare den stærke ånd og de gode traditioner på NAAR.

Dagligdagens opgaver for lederen på NAAR:

 • Varetage den daglige overordnede ledelse af NAARs drift og udvikling
 • Være et synligt omdrejningspunkt for børn, personale, bestyrelse og forældre
 • Skabe tydelige rammer og retning for NAARs personale, børn og forældre
 • Lede og videreudvikle personalet, samt løbende sikre motivation, begejstring og arbejdsglæde
 • Være en god partner for bestyrelsen, og af egen kraft udvikle og bringe relevante beslutningsoplæg til drøftelse og godkendelse

Kvalifikationer:

 

Den person, vi søger, er både personligt og fagligt velfunderet.

Fagligt fremhæves følgende kvalifikationer:

 • Erfaring med skoleledelse og medarbejderudvikling
 • Godt kendskab til skole herunder moderne pædagogik og didaktik
 • Kendskab til daglige driftsopgaver og rammerne for en privatskole
 • God erfaring med situationsbestemt ledelse, med en naturlig præference for uddelegering af ansvar og opgaver samt selv tage fat, når det er påkrævet.
 • God erfaring med klar forventningsafstemning og opgaveløsning i samarbejde med alle relevante interessenter; f.eks. børn og deres forældre, bestyrelse og ansatte
 • Indsigt i og erfaring med økonomisk styring og ledelse
 • Erfaring med at opbygge og vedligeholde netværk med samarbejdspartnere i kommunen, relevante skoler samt øvrige eksterne interessenterDine personlige egenskaber:
 • Brænder for at gøre en positiv forskel for NAARs børn, deres dagligdag samt fremtidsmuligheder
 • Udstråler en naturlig og troværdig ledelsesautoritet, og evner at skabe tillid og positive relationer
 • Er en god kommunikator i såvel små som store forsamlinger, og udtrykker klar retning samt forventninger
 • Går foran som et godt eksempel i tanke og handling
 • Er strategisk tænkende – med gode evner for implementering
 • Kan bevare det store overblik – også i pressede situationer – samt kan og vil selv dykke ned i detaljen, når det er påkrævet
 • Er en empatisk problemløser med pondus og en fast hånd såvel internt som eksternt

Dine ledelsesværdier:

 • Ordentlighed og respekt i relationer
 • Anerkendende og empatisk tilgang
 • Holisme/helhedsledelse
 • Tydelig og konsekvent ledelse
 • En positiv og åben tilgang til opgaver og relationer
 • Udviklingsorienteret og inspirerende ledelse

NAAR tilbyder:

 • Et udfordrende og spændende lederjob med stor indflydelse på NAARs funktion, vision og udvikling
 • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling
 • En skole, vuggestue, børnehave og SFO med en sund økonomi
 • En dygtig, engageret og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for NAAR
 • Gode faciliteter
 • Nyrenoveret lærerkollegie
 • Et positivt image, – god elevtilslutning og forældreopbakning
 • En positiv og velfungerende bestyrelse, som bakker op om NAAR, ledelsen og personaletTiltrædelse: Den 1. juni 2021 eller snarest derefter.
  Rigtig mange muligheder for en fortsat spændende udvikling

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Vi ser frem til at modtage din kvalificerede ansøgning, hvori du kort beskriver de ideer, som du har for NAAR,  din begrundelse for netop at fremhæve disse ideer, samt at du med afsæt i et detaljeret CV kort skitserer dine  kompetencer i forhold hertil.

Send ansøgning samt CV og relevante bilag som en PDF eller Word-fil på mail til LBM@bogetorp.com senest den  3. maj 2021.

Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp. Kontakt partner Leo Bøgeholm Madsen på +45 52 99 07 27.

 

Hent stillingsopslaget som PDF på dette link.

Se tidligere rekrutteringsopgaver her….