Stillingsopslag

Opslået hos Bøgetorp

 

Opslåede stillinger:

Herunder finder du opslåede stillinger

Skoleleder til Resen Friskole og Naturbørnehave

Til Resen Friskole og Naturbørnehave, søges en skoleder med til tiltrædelse snarest.

 

Skolen blev med baggrund i grundtvig-koldske tanker, etableret i 2000 af lokale beboere. Skolen tilbyder 0.-8. klasse, samt SFO ordning og Naturbørnehave, og har siden 2002 haft har til huse i nye bygninger i Resen, nær Struer.

 

Fællesskabet er det centrale omdrejningspunkt, og et nært samabejde mellem skole og forældre er helt afgørende for dagligdagen samt den videre udvikling. Fokus er på at drive en skole, hvor eleverne møder tryghed, tillid, rummelighed og bæredygtighed. Resen Friskole bestræber sig på at møde eleverne på hver deres individuelle niveau, og differentieret undervisning er en helt naturlig del af hverdagen.

Arbejdsområder:

Den nye skoleleder har det daglige ledelsesansvar for det samlede team, og skal videreføre en allerede positiv udvikling. Endvidere, og i nært samarbejde med skolens bestyrelse, sikre den fremtidige udvikling i tråd med skolens værdier.

Skolelederen er den ultimative garant for elevernes læring og faglige udbytte, og har i øvrigt mange bolde i luften ad gangen, herunder deltagelse i den daglige skemalagte undervisning.

 

Vi søger en person med følgende karakteristika:

 • Solid erfaring med ledelse og videreudvikling af ansatte, gerne fra den ”frie” skole- og efterskoleverden.
 • Detail kendskab til daglige driftsopgaver på en friskole med en begrænset administration, herunder erfaring med økonomisk styring.
 • God erfaring med situationsbestemt ledelse, og en naturlig præference for uddelegering af ansvar og opgaver samt selv tage fat, når det er påkrævet.
 • God kommuniktor, og erfaring med klar forventningsafstemning og konfliktløsning i samarbejde med alle relevante interessenter; elever og deres forældre, bestyrelse og ansatte
 • Kan medvirke til at definere rammerne for den fælles pædagogiske retning for skolen samt børnehaven, og sikre at, der arbejdes som ét team.
 • Interesserer sig for lokalomårdet, og kan positionere skolen som et læringsfyrtårn i lokalområdet, herunder sikre tiltrækning af kommende elever.
 • Dygtig koordinator med et godt overblik, gerne med erfaring fra projektledelse.

 

Derudover:

 • Synlig holdspiller der kan samarbejde bredt, og som går forrest
 • Udadvendt, med en altid åben dør
 • Bevarer et køligt overblik også i de pressede situationer
 • Proaktiv i forhold til problem- og konfliktløsning
 • Har humor, og tager ikke sig selv alt for højtideligt. Kan også erkende egne fejl

Skolen tilbyder:

Et udfordrende og spændende stilling med store muligheder for medindflydelse på skolens funktion, vision og udvikling:

 • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling
 • En skole med en sund økonomi
 • En dygtig, engageret og loyal medarbejderstab
 • En skole med gode faciliteter
 • En skole med et positivt image & god elevtilslutning
 • En positiv og velfungerende bestyrelse, som bakker op om skole og ledelse
 • En skole som indeholder rigtig mange muligheder for en fortsat spændende udvikling


Ansættelsen
sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp på www.bogetorp.com eller ved at kontakte Partner, Leo Bøgeholm Madsen på telefon 52 99 07 27 Send ansøgning, CV og relevante bilag til LBM@bogetorp.com senest den 26. oktober 2021.

HENT STILLINGSOPSLAG SOM PDF HER

Fole Friskole & Naturbørnehave - Lederprofil

Fole Friskole & Naturbørnehave søger ny innovativ leder

Fole Friskole blev etableret i 1997 og har siden 2016 haft tilknyttet en naturbørnehave, hvor den kommunale børnehave blev lukket. Skolen er beliggende i naturskønne områder med mulighed for masser af aktiviteter i det fri, og har moderne og rummelige faciliteter såvel indendørs som udendørs.

Eleverne er fordelt fra 0.-9. klasse i samlæste klasser og har for skoleåret 21/22 i alt 85 elever tilmeldte. Der er 17 fantastiske medarbejdere fordelt på skole og børnehave.

Fole Friskole og Naturbørnehaves har en bestyrelse som p.t. består af 9 forældrevalgte medlemmer og skolen såvel som børnehaven er præget af et stærkt fælleskab, gejst og forældreinvolvering.

Skolen & Naturbørnehaven søger en dygtig leder, som kan tiltræde snarest mulig i det nye skoleår.

Vil du vide mere om det skønne sted kan du se mere på www.folefriskole.dk ,  Facebook og Instagram.

Opgaven:

Overordnet Ledelse:

 • Have overblikket over hele Fole Friskole & Naturbørnehaves daglige drift
 • Udvikle og følge op på det fælles værdigrundlag
 • Kunne skabe mening, retning og helhedsforståelse for Fole Friskole & Naturbørnehaves tankegang
 • Kunne skabe en ånd i huset, så alle arbejder mod fælles mål
 • Kunne motivere til forandringsparathed i dagligdagen
 • Profilere Fole Friskole & Naturbørnehave blandt forældre, lokalsamfund og opland

Pædagogiskfaglig /Administrativ ledelse:

 • Lederen har det overordnede ansvar for Fole Friskole & Naturbørnehaves pædagogiske daglige drift
 • Overordnet pædagogiske ansvar herunder udmøntning af retningslinjer i dagtilbudsloven
 • Udvikle og prioritere de faglige pædagogiske opgaver
 • Være synlig blandt forældre, personale og de enkelte børnegrupper
 • Evaluere og dokumentere pædagogiske aktiviteter og kvaliteten af dem i samarbejde med personalet
 • Gå foran omkring bestyrelsesbeslutninger, og sikre implementering af disse
 • Ansættelse og afskedigelse af personale med reference til bestyrelsen
 • Deltage i bestyrelsesmøder
 • Lønadministration
 • Stå for indmeldelser og udmeldelser af børn
 • Stå for venteliste til skole og børnehave
 • Ansvarlig for videreudvikling af skolens og børnehavens nuværende retning samt elevtilgang

Personaleledelse:

 • Personaleledelse, herunder den daglige arbejdsplans planlægning
 • Være en tydelig personaleleder
 • Understøtte skolens og børnehavens nuværende værdier og holdninger ind i personalegruppen
 • Kunne motivere og igangsætte reflekterende tænkning
 • Skabe dialog og samarbejde
 • Være loyal og have empatiske evner
 • Være anerkendende over for eventuelle problemstillinger
 • Have indlevelse og give og modtage konstruktiv feed-back
 • Skal kunne se sine medarbejderes individuelle personligheder og kompetencer

Faglige Kvalifikationer:

Den person, der søges, er både personligt og fagligt velfunderet.

Solid ledelseserfaring indenfor pædagogisk regi – ønskes men ikke et krav

 • Erfaring med forældrearbejde
 • Dygtig personaleleder
 • Administrativ erfaring især ift. frit og privat regi
 • Pædagogisk/didaktisk velfunderet og opdateret
 • Erfaring med at samarbejde med bestyrelser

Lederprofil:

Dine personlige egenskaber skal primært være:

 • Du har naturlig autoritet og evner at skabe tillid og positive relationer
 • Du er helhedsorienteret og målsættende.
 • Du er udadvendt, synlig og samarbejdsorienteret og i stand til at profilere Fole Friskole & Naturbørnehave
 • Du har empati, og ser det hele menneske.
 • Du er åben og troværdig – og lydhør overfor personalet
 • Du forstår at samle og skabe en fællesskabsfølelse for hele Fole Friskole & Naturbørnehave
 • Du bevarer et køligt overblik og tager de nødvendige beslutninger
 • Du er proaktiv i forhold til problem- og konfliktløsning
 • Fleksibelt mind-set/selvstændig/selvkørende
 • Du har humor

Fole Friskole & Naturbørnehave tilbyder:

Et udfordrende og spændende lederjob med stor indflydelse på Fole Friskole & Naturbørnehaves funktion, vision og udvikling samt:

 • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling
 • En dygtig, engageret og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for stedet
 • Et hus med gode, rummelige og hyggelige faciliteter med sjæl
 • Et hus med et positivt image – hvor nærvær, tryghed og faglighed vægtes højt i dagligdagen
 • En uhøjtidelig, humoristisk hverdag
 • En positiv og velfungerende bestyrelse, som bakker op om sted og ledelse
 • Et sted som indeholder rigtig mange muligheder for en fortsat spændende udvikling
 • Godt og bredt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst indgået af Frie Skolers Lærerforening og CFU. Aflønningen finder sted i henhold hertil.

Tiltrædelse: Den 15. september 2021 eller snarest derefter. Send ansøgning samt CV og relevante bilag som en PDF eller Word-fil på mail til LBM@bogetorp.com senest fredag den 20. august, 2021.

Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp. Kontakt partner Leo Bøgeholm Madsen på +45 5299 0727.

Download som PDF

(c) Bøgetorp 8. juli, 2022

Se tidligere rekrutteringsopgaver her….