Stillingsopslag

Opslået hos Bøgetorp

 

Opslåede stillinger:

Herunder finder du opslåede stillinger

Skoleleder - Skovlund Friskole

 

 

Bøgetorp søger for Skovlund Friskole

 

Om Skovlund Friskole

Skovlund Skole er beliggende i Skovlund, der er placeret mellem Varde & Billund, og blev etableret i 2012. Skolens undervisning står mål med folkeskolens, og som Friskole vælger skolen selv omfang og formen på undervisningen. Skolen er et attraktivt alternativ, der ønskes fastholdt. Skolen tæller i dag 108 elever, 23 ansatte, heraf 12 undervisere. Skolens hidtidige leder, der var med i etableringsfasen, har valgt nye veje, og vi søger derfor en ny leder til Skovlund Friskole.

I den forbindelse har bestyrelsen inviteret samtlige ansatte til en dialog omkring den videre udvikling af skolen samt de afledte ønsker og krav til den kommende skoleleder. Disse samtaler har sammen med et fælles syn på fremtiden allerede skabt et stærkt mandat til den nye visionære leder af Skovlund Friskole.

Skolens værdier bygger på de Grundtvig-Koldske skoleideer og livssyn, hvor sang og fortælling er væsentlige elementer i hverdagen. Den har en lokal forankring i, samt et stærkt fællesskab med, lokalområdet. De muligheder samt forpligtelser, som fællesskabet rummer, skal den nye leder kunne favne og se sig selv i, som den professionelle ildsjæl han/hun allerede er.

Den kommende skoleleder vil i et nært samarbejde med skolens bestyrelse samt ansatte videreudvikle og nyprofilere skolen – og stå i spidsen for at omsætte nye initiativer til handling. Skolen har netop haft 10 års jubilæum og er klar til at nyfortolke sig selv og tilføre dens motto endnu mere kraft:

”Det skal være sjovt at gå i skole”

Den enkelte elev vil fortsat være i centrum. Eleverne skal i trygge rammer og et stærkt fællesskab have de bedst tænkelige muligheder for at udvikle sig fagligt, dannelsesmæssigt og socialt. Bæredygtighed bliver skolens nye hovedfokus igennem undervisningen, og skolen samarbejder tæt sammen med SYMBO Future Food, der ligeledes er placeret i Skovlund. Med bæredygtighed som et gennemgående tema vil skolen videreudvikle sig og for forældrene i lokalområdet udgøre det naturlige tilvalg af skole.

Med dette som udgangspunkt rummer stillingen følgende ansvarsområder:

• Sund videreudvikling, med respekt for at gøre godt bedre
• Bevare og løbende videreudvikle den ånd, der hersker blandt skolens elever og ansatte, præget af fællesskab, samarbejde og trivsel
• Sikre, at skolen til stadighed udvikler sin pædagogiske og bæredygtige profil
• Fastholde og videreudvikle alle nødvendige lærerkompetencer
• Styrke positioneringen af Skovlund Friskole i lokalområdet
• Fastholde og løbende styrke elevtilgangen
• Fortsat sikring af skolens økonomi i et tæt samarbejde med bestyrelsen
• Sikre et godt og tæt samarbejde med SYMBO future food, så skolens elever og lærer er tæt på den nyeste viden indenfor bæredygtig fødevareproduktion.

Arbejdsområder:

Dagligdagens opgaver for skolederen på Skovlund Friskole er blandt andet at:

• Varetage den daglige overordnede ledelse af skolens drift
• Være et synligt omdrejningspunkt for elever, ansatte, bestyrelse og forældre
• Skabe tydelige og trygge rammer og retning for skolens ansatte, elever og forældre
• Lede og videreudvikle personalet samt løbende sikre motivation, begejstring og arbejdsglæde
• Være en stærk partner for bestyrelsen og, via relevante beslutningsoplæg til drøftelse, videreudvikle en allerede velfungerende skole
• At have en finger på pulsen blandt ansatte og elever, bl.a. via dækning af vikartimer og jævnlig tilstedeværelse i dagligdagens undervisning.

Kvalifikationer:

Den person, vi søger, er både personligt og fagligt velfunderet. Fagligt fremhæves følgende kvalifikationer:

• Solid skoleledererfaring fra skoleverdenen, suppleret med relevant uddannelse
• Solid pædagogisk- og undervisningserfaring på grundskoleniveau er et krav, gerne suppleret med uddannelse som lærer eller pædagog
• Har erfaring og trives godt med en daglig stor, bred berøringsflade ift. elever, ansatte, forældre samt det omkringliggende lokalsamfund
• Har en anerkendende, værdibaseret og feedback-orienteret tilgang til ledelse og udvikling af ansatte
• God erfaring med situationsbestemt ledelse, med en naturlig præference for uddelegering af ansvar og opgaver
• Solid erfaring med klar forventningsafstemning og konfliktløsning i samarbejde med alle relevante interessenter; elever og deres forældre, ansatte og bestyrelse
• Erfaring med økonomisk planlægning og ledelse
• Erfaring med projektledelse og deltagelse vil være en fordel. Skolen er i opstartsperioden med SYMBO Future Food omkring temaet bæredygtighed; et samarbejde, der rummer store muligheder for skolen.

Skolelederprofil:

Dine personlige egenskaber kendetegnes ved, at du:

• Brænder for at gøre en positiv forskel for vores elever, deres dagligdag og fremtidsmuligheder
• Ser en glæde i at være tæt på skolens yngste og ældste elever
• Har lyst til Friskolelivet med deltagelse i eksempelvis morgensamlingerne som det naturlige omdrejningspunkt
• Hviler i dig selv
• Har den grundlæggende indstilling til personaleledelse, at det primært handler om at spille personalet gode
• Kan mentalisere
• Udstråler en naturlig og troværdig ledelsesautoritet
• Evner at skabe tillid og positive relationer – og forstår at bruge humor samt har et glimt i øjet
• Er en god kommunikator i såvel små som store forsamlinger og udtrykker klar retning samt forventninger
• Er proaktiv og går foran som et godt eksempel i tanke og handling
• Er innovativt og visionært tænkende – og praktisk anlagt
• Kan bevare det store overblik – også i pressede situationer – samt kan og vil dykke ned i detaljen, når det ind i mellem er påkrævet
• Er en empatisk problemløser med pondus
• Har bopæl indenfor en rimelig køreafstand.

Skovlund Friskole tilbyder:

Et udfordrende og spændende lederjob med stor indflydelse på skolens funktion, vision og udvikling samt:
• Stor mulighed for faglig og personlig udvikling
• En dygtig, engageret og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for skolen
• En skole med gode faciliteter
• En skole med et positivt image, god elevtilslutning og forældreopbakning
• En engageret og velfungerende bestyrelse, som bakker op om skole og ledelse
• En velfungerende skole, som indeholder muligheder for en fortsat spændende udvikling
• En skole, der vægter kvalitet over kvantitet.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Tiltrædelse: Den 1. december 2022.

Interesseret?

Vi ser frem til at modtage din kvalificerede ansøgning, hvori du kort beskriver, hvordan du vil bringe dig i spil som Skovlund Friskoles nye skoleleder samt din begrundelse for netop at fremhæve denne eller disse tilgange. Afslutningsvis, og med afsæt i et detaljeret CV, kort skitsere dine kompetencer samt motivation i forhold hertil.

Send ansøgning samt CV og relevante bilag som en PDF eller Word-fil på mail mærket ”Skoleleder Skovlund Friskole” til job2201@bogetorp.com senest mandag den 19. september 2022.

For yderligere informationer om stillingen kontakt partner, John Ungermand på 2030 8058 eller partner, Leo Bøgeholm Madsen på 5299 0727.

Klik her for at hente opslaget i pdf format.

Ansvarlig, teknisk service og salg, Matech Systems i Billund

    

 

Ansvarlig, teknisk service og salg, Matech Systems i Billund

 

Bøgetorp søger for kunde:

Matech Systems vækster og opretter et nyt attraktivt job med ansvar for teknisk service og salg til nøglekunder. Sammen med dygtige kollegaer leverer du teknisk service til vores kunder i Norden. Vores stærke kunderelationer forstår du at omsætter til mersalg af udstyr og service.

Vi er forhandler af schweizisk kvalitetsudstyr, vi sælger produktionsudstyr, komponenter og service til kabel- og ledningsindustrien. En betydelig del af vores forretning omfatter serviceydelser. Ofte tegner vore kunder serviceaftaler med os for at sikre stabil produktion og for at undgå dyre driftsstop.

Dit primære ansvar omfatter:

 • Koordinere og udføre service og vedligehold af vores kunders udstyr. Primært i Norden
 • Herunder opsætning, kursusafholdelse og idriftsættelse af udstyr hos kunden samt modtage servicekald i forbindelse med fejl/fejlrettelse
 • Fokus på salg, salgsmuligheder og mersalg hos vores kunder i Danmark
 • Planlægge, forberede og opsætte messestande samt medvirke aktivt til salg på messer
 • Være kundens professionelle sparringpartner i forbindelse med at finde gode løsninger

Uddannelse/erfaring

Teknisk/faglig baggrund inden for det elektromekaniske område. Evt. baggrund inden for det mekaniske område suppleret med relevant efteruddannelse på EL-styring og fejlfinding. Det er væsentligt, at du har teknisk flair, flair for kundekontakt og professionel kundebehandling samt lyst til at lære nyt. Du begår dig ubesværet på engelsk i skrift og tale.

Din person

 • Du er glad og udadvendt, der tænker positivt og løsningsorienteret
 • Du arbejder målrettet og systematisk også under pres
 • Du kan arbejde selvstændig og er ikke bange for at træffe beslutninger
 • Du er serviceminded og fleksibel, du lytter aktiv til kundens behov
 • Du er stabil og loyal. Du værdsætter åbenhed, dialog og samarbejde

Vi tilbyder:

Funktionærstilling med frihed under ansvar, attraktiv gage inklusive pension og sygeforsikring, godt kollegialt samarbejde. Arbejdsplads er Billund, men du må påregnes ca. 30-40 rejsedage i Nordeuropa årligt.

Ansøgningsfrist og evt. yderligere information:

Send venligst kortfattet ansøgning samt CV som en word-fil mrk. ”ansvarlig, teknisk service/salg” pr. mail til: TJ@bogetorp.com eller ring til Tage Jacobsen, Bøgetorp Aps på mobil nr. 5353 9233.

Du bedes fremsende din ansøgning snarest. Vi indkalder relevante kandidater løbende. Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion.

Hent jobopslag her

Logistikmedarbejder til Matech Systems i Billund

Bøgetorp søger for kunde:

Har du lyst til at medvirke til, at vores kunder og leverandører får en super god service og betjening, når de handler med Matech? Har du lyst til et job med bredde og afveksling inden for logistik og lager, som udføres i et tæt samarbejde med positive og kompetente kolleger? Grundet fortsat travlhed ønsker vi at udvide vores team med alsidig og serviceminded medarbejder, som er klar til såvel de administrative opgaver som udførende opgaver på lager.

Vi er en agenturvirksomhed, der sælger produktionsudstyr, komponenter og service til kabel- og ledningsindustrien. I forbindelse med indkøb og levering af maskiner, reservedele og komponenter er logistik og lager et nøgleområde for Matech.

Dine primære arbejdsopgaver:

 • Indkøbe varer til lager og ordrer, pakke ud og lægge på plads
 • Plukke, pakke- og forsendelsesopgaver samt bistå i forbindelse med fakturering
 • Lagerregistrerer i system og styre lagerbeholdning og det fysiske lager
 • Bistå ved tilbud, kundeservice, administrativ støtte til salg og direktør/ejer
 • Svare på mails og tage mod telefonopkald
 • Diverse Backoffice relaterede opgaver, kontorforsyning, udpræget blæksprutte funktion

Uddannelse/erfaring

Gerne en baggrund som lagerassistent/lagermedarbejder med efteruddannelse inden for logistik. Eventuelt eksamen på gymnasieniveau, hvor du efterfølgende har suppleret din faglige viden og erfaring inden for logistik og lagerområdet i forbindelse med dine tidligere jobs. Du begår dig ubesværet på engelsk i skrift og tale

Din person

 • Du er glad og udadvendt, der tænker positivt og løsningsorienteret
 • Du har et godt overblik og kan klare mange bolde i luften samtidig
 • Du kan arbejde selvstændig, du opsøger selv opgaverne, du tager initiativer
 • Du er udpræget serviceminded og fleksible
 • Du er stabil og loyal, du vil gerne arbejde i et lille team, hvor man kommer hinanden ved
 • Du værdsætter åbenhed, dialog og samarbejde

Vi tilbyder:

Funktionærstilling på ca. 30 timer, gage efter kvalifikationer med pension og sygeforsikring, godt kollegialt samarbejde. Arbejdsplads er Matech Systems i Billund

Ansøgningsfrist og evt. yderligere information:

Send venligst kortfattet ansøgning samt CV som en word-fil mrk. ”Logistikmedarbejder” pr. mail til: TJ@bogetorp.com eller ring til Tage Jacobsen, Bøgetorp Aps på mobil nr. 5353 9233.

Du bedes fremsende din ansøgning snarest. Vi indkalder relevante kandidater løbende. Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion.

Bøgetorp

Hent opslag som pdf her

Se tidligere rekrutteringsopgaver her….

 

 

Ansøgere kan være tryg ved Bøgetorp

Hos os kan du være sikker på, at dine data er i trygge hænder. Du kan være sikker på, at data håndteres fortroligt.

Vi passer på dine data, og sikrer at disse håndteres i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen/GDPR.

Det er også vigtigt for os, at fortroligheden også sikres f.eks. ved face2face kandidatpræsentationer overfor vore kunder.