Johan Andersen

Seniorkonsulent

Mobil: +45 22 11 04 16
Mail: ja@bogetorp.com

I mit arbejdsliv har jeg arbejdet som folke- og musikskolelærer og har 20 års erfaring som skoleleder i både folkeskolen og i friskoleverdenen.

Fagligt ligger mine kompetencer inden for ledelse, strategi og rekruttering.

Udover mit erhvervsarbejde har jeg i mange år stået i spidsen for privatiseringen af landsbyen, Filskov i Billund Kommune, så den i dag fremstår stærk og robust, drevet af selvejende institutioner som eks. Friskole, Friplejehjem, Viadukthallen og Filskov Energiselskab.

 • Ledelse
 • Strategi
 • Rekruttering af ledere, medarbejdere
 • Coaching
 • Drift af skoler
 • Folkeskolelærer, Filskov Skole og daværende Søndre Skole – nu Lynghedeskolen, Grindsted.
 • Musikskolelærer, Billund Kulturskole.
 • Skoleleder, Filskov Skole med tilknyttet Børnehus.
 • Skoleleder, Filskov Friskole og Børnehave med overbygning.
 • Kirkesanger, Ringive Sogn siden 1983.
 • Aktuelle formandsposter:
 • Filskov Friplejehjem.
 • Billund Landdistriktsråd.
 • Kontaktudvalget (lokalråd i Filskov.
 • Offentlige hverv: Ældrerådet, Billund Kommune.
 • Uddannet lærer med dansk og musik, 1983, Th. Langs Seminarium, Silkeborg.
 • Diverse lederuddannelser incl. Diplom i ledelse, 2012.

Billund Kommune.

Billund Kulturskole.

Filskov Friskole og Børnehave.

Filskov Friplejehjem.

Menighedsrådet, Ringive Sogn.

Mine spidskompetencer

Ledelse og strategi

Rekruttering

Coaching