Har I brug for hjælp til Fundraising

Drømme er skrøbelige - vi hjælper dem med at vokse

 

Hvorfor fundraising?
Opnå succes med at få rejst kapital og få gennemført og udviklet virksomhedens idéer og projekter.
Bøgetorp har stor erfaring med at søge fondsmidler, både via regionale, nationale og internationale fonde og puljer. Vi kan hjælpe med at vurdere potentialet af idéer og projekter, og undersøge mulighederne for at rejse den nødvendige kapital.
Der er mange muligheder for at søge kapital, og bredden på potentielle projekter kan spænde vidt.
Bøgetorp tilbyder hjælp i alle de faser af projekt- og idéudvikling, der danner grundlag for en fondsansøgning.

 

Eksempler på opgaver, vi løser i en fundraisingproces:
 • Rådgivning og praktisk hjælp i forbindelse med fundraising
 • Identifikation af potentielle tilskudsgivere og fonde i forhold til projektets idé, mål og målgruppe
 • Udarbejdelse af strategi for fundraising
 • Udarbejde projektbeskrivelse, budgetter og ansøgning
 • Kontakt til puljer, fonde og tilskudsgivere

Projektgennemførelse

 • Projekter med potentiale for at søge midler kunne eksempelvis være:
 • Projekter med fokus på grøn energi og miljø
 • Projekter med særlig fokus på sund levevis, leg og bevægelse
 • Projekter med fokus på udsatte grupper
 • Projekter af særlig innovativ og kreativ karakter
 • Projekter med fokus på produktudvikling
 • Anlægsprojekter
Vi tager gerne en uforpligtende samtale, for at høre om jeres idéer eller kommende projekter.
Bøgetorp kan hjælpe med hele eller dele af processen, fra idéafklaring, udvikling til fondsansøgning.

Leo B. Madsen

Partner

Mobil: +45 21 45 07 27
Mail: lbm@bogetorp.com

Her gennemføres en proces, hvor Bøgetorp sammen med skolens bestyrelse, ledelse og medarbejdere udvikler en fokuseret, bæredygtig, handleorienteret og fremtidsorienteret platform for skolen

Bøgetorp har med succes gennemført mere end 75 rekrutteringer af skoleledere til den pædagogiske verden igennem de seneste 5 år.

Det bliver i stigende grad vigtigt at få markedsført, hvad skolen står for. Dette for at sikre en stolthed og for at kunne tiltrække elever, ressourcer og de rette medarbejdere.

Der kan opstå situationer, som medfører, at skolen midlertidigt og akut mangler en skoleleder/viceskoleleder eller lignende.
Her vil Bøgetorp med kort varsel kunne tilbyde en midlertidig ressource f.eks. en erfaren skoleleder.

Projekter og nye tiltag, der ligger ud over den økonomiske formåen, som skolen har – kræver alternative tilførsler af ressourcer. Omkring ny-udvikling vil der ofte være gode muligheder for at skaffe midler via fonde.

Står en leder/medarbejder og skolen i en situation, hvor der er brug for en proces, som giver perspektiv for såvel den fratrædende medarbejder som skolen, er ”outplacement” et godt middel.