Interim ledelse

Når der er behov for en midlertidig leder

 

En ekstra, der kan stå sammen med Jer

Står I i en situation, hvor der er brug for at få udfyldt midlertidig personale- eller ledelsesmangel?
Bøgetorp kan træde til, når der opstår et midlertidigt behov på skolen for en ledelses ressource. Vi kan med kort varsel stille den rette medarbejder til rådighed for skolen i kortere eller længere perioder – såvel inden for den offentlige som den frie skolesektor.

Hvorfor indsætte en midlertidig leder?

Det er ikke ualmindeligt, at der opstår akutte behov for en leder f.eks. i tilfælde af sygdom eller en uforudset fratrædelse af en leder. Erfaringen viser, at en akut mangel på ledelse/ledere sætter skolen under et unødigt stort pres, hvorved organisationen/medarbejderne bliver pressede. De økonomiske og menneskelige omkostninger bliver for høje. Et effektivt middel vil her være at indsætte en midlertidig leder, som såvel aflaster organisationen, som giver skolens bestyrelse tid til at finde den rette erstatning for den manglende leder.

Hvorfor indsætte en midlertidig ekstra ressource?

I pressede situationer eller spidsbelastninger kan det også give mening at indsætte en ekstra ressource på skolen. Vi kan levere den rette medarbejder alt afhængig af skolens behov.
Konsulenthuset Bøgetorp har stor erfaring med at assistere skoler med ledelses- og udviklingsprocesser.

Eksempler på midlertidige stillinger:

  • Forstander
  • Viceforstander
  • Skoleleder
  • Viceskoleleder
  • Administrativ support

Leo B. Madsen

Partner

Mobil: +45 21 45 07 27
Mail: lbm@bogetorp.com

Her gennemføres en proces, hvor Bøgetorp sammen med skolens bestyrelse, ledelse og medarbejdere udvikler en fokuseret, bæredygtig, handleorienteret og fremtidsorienteret platform for skolen

Bøgetorp har med succes gennemført mere end 75 rekrutteringer af skoleledere til den pædagogiske verden igennem de seneste 5 år.

Det bliver i stigende grad vigtigt at få markedsført, hvad skolen står for. Dette for at sikre en stolthed og for at kunne tiltrække elever, ressourcer og de rette medarbejdere.

Der kan opstå situationer, som medfører, at skolen midlertidigt og akut mangler en skoleleder/viceskoleleder eller lignende.
Her vil Bøgetorp med kort varsel kunne tilbyde en midlertidig ressource f.eks. en erfaren skoleleder.

Projekter og nye tiltag, der ligger ud over den økonomiske formåen, som skolen har – kræver alternative tilførsler af ressourcer. Omkring ny-udvikling vil der ofte være gode muligheder for at skaffe midler via fonde.

Står en leder/medarbejder og skolen i en situation, hvor der er brug for en proces, som giver perspektiv for såvel den fratrædende medarbejder som skolen, er ”outplacement” et godt middel.