Outplacement

- når der er behov for at tænke mod et nyt job

 

Outplacement – en fordel for alle parter

Står en leder/medarbejder og organisationen i en situation, hvor der er brug for en proces, som giver perspektiv for såvel den fratrædende medarbejder som organisationen, er ”outplacement” et godt middel.
En uansøgt fratrædelse og de deraf følgende belastninger er en højest ubehagelig situation for såvel den medarbejder, der skal fratræde, som for resten af organisationen. Det er vigtigt, at der hurtigst muligt skabes et grundlag for at tænke ”næste skridt”.
Det sker gennem et struktureret forløb med afdækning af jobdrømme, kompetenceafklaring, jobmarkedsafklaring og en motiveret professionel jobsøgningsproces.
Bøgetorps medvirken i ovennævnte forløb betyder at der skabes en professionel relation, der giver medarbejderen mulighed for at udfordre en række usikkerheder omkring egen job-/livssituation, få systematiseret tanker og perspektiver i en kaotisk situation, få afprøvet egne tanker og ideer samt en afklaring af egne kompetencer og udfordringer med henblik på udarbejdelse af en direkte anvendelig personlig handleplan. Processen foregår i form af rådgivning, vejledning, sparring og konkret træning til ny jobsøgning.

 

Hvorfor outplacement-proces?

  • Sparringsproces til at hjælpe medarbejderen videre i tilværelsen og videre i arbejdslivet
  • Stærk signalværdi om respekt for det enkelte menneske – at skolen gerne vil hjælpe medarbejderen videre fra den aktuelle situation
  • Handlingsorienteret proces med en struktureret og regelmæssig aktivitet for den fratrædende medarbejder
  • Sikre at læring omsættes til handling hos medarbejderen
  • Brug af professionelle værktøjer
  • Sikre en grundig afklaring af muligheder, kompetencer og realiserbare ønsker til et fremtidigt arbejdsliv
  • Minimere de negative sider ved en fratrædelse

Leo B. Madsen

Partner

Mobil: +45 21 45 07 27
Mail: lbm@bogetorp.com