Hvis behovet for en midlertidig leder opstår

- let presset og bevar retningen i perioder med manglende lederressourcer

 

Står I i en situation, hvor der er brug for at få udfyldt midlertidig personale- eller ledelsesmangel?
Bøgetorp kan træde til, når der opstår et midlertidigt behov for en ledelsesressource. Vi kan med kort varsel stille den rette medarbejder til rådighed for jer i kortere eller længere perioder – inden for den offentlige sektor.

Hvorfor indsætte en midlertidig leder?
Det er ikke ualmindeligt, at der opstår akutte behov for en leder f.eks. i tilfælde af sygdom eller en uforudset fratrædelse af en leder. Erfaringen viser, at en akut mangel på ledelse/ledere sætter organisationen under et unødigt stort pres, hvorved organisationen/medarbejderne bliver pressede. De økonomiske og menneskelige omkostninger bliver for høje. Et effektivt middel vil her være at indsætte en midlertidig leder, som såvel aflaster organisationen, som giver organisationen tid til at finde den rette erstatning for den manglende leder.

Hvorfor indsætte en midlertidig ekstra ressource?
I pressede situationer eller spidsbelastninger kan det også give mening at indsætte en ekstra ressource. Vi kan levere den rette medarbejder alt afhængig af behovet.

 

Leo B. Madsen

Partner

Mobil: +45 21 45 07 27
Mail: lbm@bogetorp.com