Stillingsopslag

Opslået hos Bøgetorp

 

Opslåede stillinger:

Herunder finder du opslåede stillinger

Leder til Skovlund Børnehus

Leder til Skovlund Børnehus

Bøgetorp søger for Skovlund Børnehus

Skovlund Børnehus søger ny leder eftersom den nuværende leder har valgt at gå på pension i løbet af efteråret 2020 efter 30 år på posten.

Skovlund Børnehus blev etableret i 1989 som privat børneinstitution i Skovlund, og har siden været inde i en meget positiv udvikling. Børnehuset har i dag knap 60 børn op til 6 årsalderen, 14 ansatte inklusive uddannede pædagoger. Der er tale om kombineret vuggestue og børnehave børnehus.

Børnehuset ligger centralt i Skovlund og har moderne og rummelige faciliteter såvel indendørs som udendørs. Børnehuset er særdeles veldrevet og har en solid økonomi.

Lederen refererer til Børnehusets bestyrelse som p.t. består af 5 forældrevalgte medlemmer.

Dine arbejdsopgaver:

 • Have overblikket over hele børnehusets daglige drift
 • Udvikle og følge op på fælles værdigrundlag
 • Kunne skabe mening, retning og helhedsforståelse for børnehusets private tankegang
 • Kunne skabe en ånd i huset, så alle arbejder mod fælles mål
 • Kunne motivere til forandringsparathed i dagligdagen
 • Profilere børnehuset blandt forældre og i lokalsamfundet

Vores forventninger til dig:

Vi forventer at du har en solid ledelseserfaring indenfor daginstitutioner. Du skal være en god rollemodel, samt uddannet pædagog. Som pædagog skal du være pædagogisk velfunderet og opdateret, samt bringe gode værdier og holdninger ind i personalegruppen. Det er godt, hvis du er dialogskabende og teamorienteret. Vi ser gerne at du har erfaring med forældrearbejde, således du kan ”sælge” børnehuset. Det er en fordel, hvis du har administrativ erfaring især ift. kommunale forhold og gerne erfaring med at arbejde med bestyrelser

Vi tilbyder:

En stor mulighed for faglig og personlig udvikling. Et børnehus med en sund økonomi samt en dygtig, engageret og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for Børnehuset. Et børnehus med gode og moderne faciliteter. Et børnehus med en engageret bestyrelse, som er en god medspiller for lederen samt en aktiv og engageret forældrekreds.

Løn og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst.

Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp på www.bogetorp.com eller ved at kontakte Partner Leo Bøgeholm Madsen på telefon +45 21 45 07 27.

Send ansøgning, CV og relevante bilag til job2001@bogetorp.com senest d. 10. juli 2020.

Du kan læse mere om institutionen her: www.skovlundbornehus.dk/

 

 

Automatiktekniker - DanCake Give

Stillingsannonce

Automatiktekniker eller lignende, DanCake i Give:

Spændende udfordringer, avanceret og top moderne industrielt bageri

 

DanCake er et af de største og mest moderne og automatiserede industrielle bagerier i Danmark. Til Teamet med ansvar for reparation og vedligehold søges en tekniker/reparatør med gå på mod og lyst til spændende og fagligt udfordrende opgaver. Du referencer til chefen for området, og du kommer til at indgå i et fagligt kompetent Team omfattende 10 medarbejdere med bred faglig baggrund: elektrikere, smede, mekanikere, automatikteknikere, etc. Stillingen er super alsidig, du har hands on ved optimering, fejlfinding, rep. og vedligehold, værktøjsskift samt ved eventuelle ad hoc udviklingsopgaver i forbindelse med indkøring af nye teknologier.

 

Virksomheden har som mål at være produktionsteknisk på forkant ved at udvikle innovative tekniske løsninger samt ved at automatisere blandt andet gennem anvendelse af nyeste robotteknologier. Desuden er det virksomhedens mål at være en inspirerende arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejders ”ve og vel”. Du få derfor kompetent og kvalificeret oplæring af dine nye kolleger med mulighed for at dygtiggøre og videreudvikle dig inden for up to date produktionsteknologi. For en dygtig, engageret tekniker med gå på mod, er der tale om et job med store faglige udfordringer, som løses i et tæt og positivt samarbejde med dine nye kolleger:

 

Vi forventer at du:

 • Har en teknisk faglig baggrund som automatiktekniker eller lignende
 • Har nogle års erfaring som tekniker/reparatør fra produktionsvirksomheder
 • Er faglig kompetent på fejlfinding på maskinstyringer med flair for det mekaniske
 • Besidder faglig stolthed og sætter en ære i at få tingene gjort
 • Kan observere, analysere og se nye løsninger, du kan tænke ud af boksen
 • Er ihærdig, vedholdende, ærlig og god til at samarbejde med dit team
 • Er fleksibel og kan medvirke til udvikling af et endnu stærkere teknikteam

Arbejdsforhold:

Du kommer til at arbejde på daghold. Virksomheden kører tre skift mandag til fredag, derfor skal du, efter en oplæringsperiode være klar til at melde dig til vagtordningen, der sikrer servicering af aften og nat drift.

Arbejdet finder sted på virksomhedens adresse. Tiltrædelse hurtigst muligt

 

Du tilbydes:

 • Løn inklusive pension der modsvarer dine kvalifikationer, i h.h.t.  gældende lokalaftaler
 • At blive en del af et kompetent og erfarent team med ansvar for rep. og vedligehold
 • Hands on oplæring med spændende udfordringer inden for den nyeste teknologi

 

Ansøgningsfrist og evt. yderligere information:

Mail venligst kortfattet ansøgning og CV, som word-fil mrk. ”Tekniker”, til: tj@bogetorp.com eller ring til seniorkonsulent Tage Jacobsen, Bøgetorp ApS på mobilnr. 5353 9233. Du bedes fremsende din ansøgning snarest, idet vi indkalder relevante kandidater løbende. Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion.

Hent Stillingsopslag

Skoleleder Strandmølleskolen, Assens

Skoleleder

Bøgetorp søger for Strandmølleskolen, Assens

Strandmølleskolen, der for nylig fejrede sit 140-års jubilæum, er en forældrestyret privatskole beliggende i Assens by. Skolen kendetegnes i dag ved et højt niveau, hvad angår faglighed og daglig trivsel

Strandmølleskolen tilbyder SFO, indskoling (0.-3. klasse), samt undervisning og afgangsprøve op til og med overbygningen (9. klasse), og har plads til 340 elever
Skolen skal sige farvel til deres skoleleder gennem 30 år, da denne har valgt at gå på pension. Skolens bestyrelse ønsker i samarbejde med den nye skoleleder, at sikre den fremtidige udvikling i tråd med skolens værdier og videreføre den positive udvikling skolen er i.

Vi forventer, at du har:

• Solid ledelseserfaring fra anden privatskole (evt. frie skoleverden)
• Erfaring med ledelse og udvikling af ansatte i en privatskole
• Detail kendskab til daglige driftsopgaver på en privatskole med en begrænset administration.
• God erfaring med situationsbestemt ledelse, med en naturlig præference for uddelegering af ansvar og opgaver samt selv tage fat, når det er påkrævet.
• God erfaring med klar forventningsafstemning og konfliktløsning i samarbejde med alle relevante interessenter; elever og deres forældre, bestyrelse og ansatte
• Har indsigt i og erfaring med økonomisk styring og ledelse.
• Erfaring med projektledelse (vil være en fordel).
• Erfaring med og lyst til at opbygge og vedligeholde netværk med samarbejdspartnere i kommune, relevante skoler samt øvrige eksterne interessenter.

Vi tilbyder:

• Stor mulighed for faglig og personlig udvikling,
• En skole med en sund økonomi,
• En dygtig, engageret og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for skolen,
• En skole med gode faciliteter,
• En skole med et positivt image – rigtig god elevtilslutning,
• En positiv og velfungerende bestyrelse, som bakker op om skole og ledelse,
• En skole, som indeholder mange muligheder for en fortsat spændende udvikling,

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp på www.bogetorp.com eller ved at kontakte chefkonsulent John Ungermand på 20308058 eller partner Leo Bøgeholm Madsen på 21450727.

Send din kvalificerede ansøgning, hvori du kort beskriver de ideer du har for Strandmølleskolen, din begrundelse for netop at fremhæve disse ideer, samt med afsæt i et detaljeret CV, kort skitsere dine kompetencer i forhold hertil. Send ansøgning samt CV og relevante bilag som en PDF eller Word-fil på mail til job1903@bogetorp.com senest onsdag den 29. maj 2019

 

Link: Stillingsprofil

Forstander - Rødding Fri Fag- og Efterskole

Forstander

Bøgetorp søger for Rødding Fri Fag- og Efterskole

Rødding Fri Fag- og Efterskole blev dannet i 2017 (skolen blev oprindelig dannet i 1980), hvor Rødding Fri Fagskole også etablerede efterskole. Det betyder, at skolen er vokset de seneste år, således at der i dag er samlet set godt 60 elever og 26 medarbejdere.

Rødding Fri Fag- og Efterskole har stærke specialpædagogiske kompetencer og et meget engageret og dedikeret personale. Personalet møder eleverne, hvor de er og er dygtige til at skabe et trygt miljø for elever med særlige behov, hvor fællesskab, respekt og trivsel er i fokus.

Skolen står overfor et lederskifte både på forstander- og viceforstanderposten, hvilket kalder på forandringer. Som afløser for den nuværende forstander, der går på pension, tiltræder den nye forstander den 1. maj 2019 eller snarest derefter. Den nye forstander bliver en del af ansættelsesudvalget for viceforstander.

Vi forventer, at du:

 • Har solid ledelseserfaring, gerne fra den ”frie” skole- og efterskoleverden, herunder dokumenterede resultater fra strategisk udvikling og etablering af en fælles organisationskultur.
 • Har specialpædagogisk viden og erfaring.
 • Du brænder for at gøre en forskel for vores elever, deres dagligdag samt fremtidsmuligheder.
 • Kan medvirke til at definere rammerne for den fælles pædagogiske retning.
 • Kan give sparring og feedback.
 • Kan delegere opgaverne.
 • Kan engagere dig i hele skolen med de mange fagkombinationer og personalegrupper.
 • Har indsigt i og erfaring med økonomisk styring.
 • Har og kan skabe et godt netværk med relevante samarbejdspartnere i kommunen.

Vi tilbyder:

 • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • En skole med en sund økonomi.
 • En dygtig, engageret og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for skolen.
 • En skole med gode faciliteter.
 • En skole med en engageret bestyrelse, der er en god medspiller for forstanderen.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp på www.bogetorp.dk eller ved at kontakte Partner Leo Bøgeholm Madsen på telefon 21 45 07 27 eller chefkonsulent Lone Beck Sønderby på telefon 41 33 10 21. Send ansøgning, CV og relevante bilag til job1901@bogetorp.com senest den 15. marts 2019.

 

Link: Stillingsprofiler.

Viceforstander - Rødding Fri Fag- og Efterskole

Viceforstander

Bøgetorp søger for Rødding Fri Fag- og Efterskole

Rødding Fri Fag- og Efterskole blev dannet i 2017 (skolen blev oprindelig dannet i 1980), hvor Rødding Fri Fagskole også etablerede efterskole. Det betyder, at skolen er vokset de seneste år, således at der i dag er samlet set godt 60 elever og 26 medarbejdere.

Rødding Fri Fag- og Efterskole har stærke specialpædagogiske kompetencer og et meget engageret og dedikeret personale. Personalet møder eleverne, hvor de er og er dygtige til at skabe et trygt miljø for elever med særlige behov, hvor fællesskab, respekt og trivsel er i fokus.

Skolen har netop ansat en ny forstander og står nu overfor at skulle have ansat en ny viceforstander, der sammen med forstanderen skal stå i spidsen for de udviklingsbehov, skolen har.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring fra den ”frie” skole- og efterskoleverden som lærer – og gerne erfaring med og stor lyst til personaleledelse.
 • Har erfaring med forandringsprocesser.
 • Har specialpædagogisk viden og erfaring og har kendskab til Rødding Fri Fag- og Efterskoles elevgruppe.
 • Kan medvirke til at definere rammerne for den fælles pædagogiske retning med flere forskellige tilgange til læring.
 • Kan give sparring og feedback.
 • Har indsigt i lovgivningen på området.
 • Har solide IT-kompetencer.
 • Er en god kommunikator.

Vi tilbyder:

 • God mulighed for faglig og personlig udvikling, herunder ledelsesudvikling.
 • En skole med en sund økonomi.
 • En dygtig, engageret og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for skolen.
 • En uhøjtidelig, humoristisk hverdag.
 • En skole med et positivt image – og god elevtilslutning.

Der er ikke bopælspligt, men karakteren af viceforstanderens arbejde fordrer, at man med relativ kort varsel kan være til stede på skolen.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp på www.bogetorp.dk eller ved at kontakte Partner Leo Bøgeholm Madsen på telefon 21 45 07 27 eller chefkonsulent Lone Beck Sønderby på telefon 41 33 10 21. Send ansøgning, CV og relevante bilag til job1902@bogetorp.com senest den 24. maj 2019.

 

Link: Stillingsprofil

Se tidligere rekrutteringsopgaver her….