Palle Møldrup Andersen

Konsultent

Mobil: +45 20 93 06 80
Mail: pma@bogetorp.com

Min baggrund er økonomi, finansiering, optimering, køb/salg af virksomheder, strategi og generel ledelse, hvor jeg har bred erfaring som CFO, Operations Director mv. og med bestyrelsesarbejde i såvel små, mellemstore og store internationale virksomheder.
Min uddannelse omfatter E-MBA og HD-R.
Mit mål er at bidrage til at optimere det økonomiske resultat, og udvikling af virksomheden i sin helhed.