Lone Beck Sønderby

Chefkonsulent

Mobil: +45 41331021
Mail: LBS@bogetorp.com

Jeg har mere end 13 års ledererfaring fra offentlig, halvoffentlig og privat virksomhed. Jeg har særlig erfaring med uddannelsesområdet, offentlig ledelse og organisation.
Mine spidskompetencer er generel ledelse, projektledelse, organisationsudvikling, strategi og teambuilding.

• Ledelse
• Strategi
• Interim ledelse og projektledelse
• Rekruttering af ledere
• Coaching
• Organisationsudvikling

• Centerleder, Center for Offentlig Kompetenceudvikling
• Kursuschef, Falck Danmark A/S
• Uddannelseschef, Tradium
• Sekretariatschef, Hospitalsenhed Midt
• Uddannelseschef, TH. LANGS HF & VUC

Uddannelse: cand. mag., master i multimedier, i gang med master i offentlig ledelse.

Generel ledelse

Projektledelsele

Organisationsudvikling

Strategi og teambuilding